................
सह-सचिव (प्रवक्ता)
.............
सूचना अधिकारी

प्रेस बिज्ञप्ति

ग्यालरी

अन्तराष्ट्रिय युवा दिवस २०७६
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पदक प्राप्त
नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रा
माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत
मिति २०७५।०४।१६ गते जापानका राजदुत
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको माननीय

भिडियो

अनार खेतीबाट पाएको लोभलाग्दो सफलता
युवा भिडियो
युवा उद्यमी १

नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

सिंहदरबार  काठमाडौँ , नेपाल

+९७७-१-४२००५४२, ४२००५४०, ४२००५३९, ४२००५४३

फ्याक्स: +९७७-१-४२००५५२

Notice Board : १६१८-०१-४२००५४२

info@moys.gov.np