हाम्रा गतिबिधिहरु

महाशाखाहरुबाट सम्पादित कार्यहरु
वार्षिक प्रगति विवरण २०७५
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय को बधाई
The Second Edition of World Youth Forum Egypt 2018 मा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना
आ.व. २०७५।७६ मा हालसम्म वैदेशिक भ्रमण गर्ने पदाधिकारीको विवरण
आ.व. २०७४।७५ मा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र मातहत निकायबाट वैदेशिक भ्रमण गर्ने पदाधिकारीको विवरण
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयकाे सय दिने कार्ययाेजनाकाे प्रगति ।
‘युवाका सवालमा सञ्चार क्षेत्रको भूमिका ’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम
युथ ग्रिन क्लबको वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न
युवा प्रतिभा र उद्यमीको नाम ठेगाना रूजु लिस्ट (युवा प्रतिभा र उद्यमीको नाम ठेगाना रूजु लिस्ट)

नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

सिंहदरबार  काठमाडौँ , नेपाल

+९७७-१-४२००५४२, ४२००५४०, ४२००५३९, ४२००५४३

फ्याक्स: +९७७-१-४२००५५२

Notice Board : १६१८-०१-४२००५४२

info@moys.gov.np