सूचनाको स्वतस्फूर्त प्रकाशन २०७५  बैशाख जेठ र असार 

सूचनाको हकसम्बन्धी ऎनको दफा ५(३) अनुसार सार्वजनिक गरिएको २०७५ बैशाख जेठ र असार  सूचनाको स्वतस्फूर्त प्रकाशन

AttachmentSize
PDF icon सूचनाको स्वतस्फूर्त प्रकाशन २०७५ बैशाख जेठ र असार .pdf827.32 KB
PDF icon २०७३,माघ फागुन चैतको सूचनाको स्वतस्फूर्त प्रकाशन.pdf.pdf570.74 KB
PDF icon २०७३ कार्तिक, मंसिर र पुसको सूचनाको स्वतस्फूर्त प्रकाशन.pdf308.9 KB
PDF icon NIC लाइ पत्र २०७३.१०.१३.pdf95.45 KB
PDF icon कार्तिक-मंग्सिर-पौष-सूचनाको स्वतस्फूर्त प्रकाशन 2072.pdf642.13 KB
PDF icon साउन, भदौ, असोि -सूचनाको स्वतस्फूर्त प्रकाशन 2072.pdf683.93 KB
PDF icon बैसाख जेष्ठ-अषार-सूचनाको स्वतस्फूर्त प्रकाशन 2072.pdf822.09 KB
PDF icon माघ-फाल्गुन-चैत-सूचनाको स्वतस्फूर्त प्रकाशन 2071.pdf813.21 KB
PDF icon कार्तिक-मंग्सिर-पौष-सूचनाको स्वतस्फूर्त प्रकाशन-2071.pdf764.87 KB
PDF icon श्रावण-आश्विन-सूचनाको स्वतस्फूर्त प्रकाशन 2071.pdf721.32 KB
PDF icon सूचनाको स्वत प्रकाशन २०७४,बैशाख जेठ असार.pdf650.08 KB
PDF icon कार्तिक, मंसिर र पौंष २०७४.pdf683.38 KB