राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मान र राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा सम्मानका लागि मनोनयन/आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

सिहदरबार काठमाडौँ , नेपाल

+९७७-१-४२००५४२, ४२००५४०, ४२००५३९, ४२००५४३

फ्याक्स: +९७७-१-४२००५५२

Notice Board : १६१८-०१-४२००५४२

info@moys.gov.np