सुचनाहरु

Post date
नेपाली युवा प्रतिनिधिमण्डलको श्रीलंका भ्रमणका लागि हवाई टिकट खरिद गर्ने कार्य को लागि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना 1 week 4 days ago
Press Release 1 week 5 days ago
खेलकुद परकार पुरस्कारका लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्त्धी सूचना 2 weeks 4 days ago
खेलकुद पत्रकारिता छनौटका आधार क्षेत्र तथा निवेदन 2 weeks 4 days ago
खेलकुद पत्रकार पुरस्कारका लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना । 2 weeks 4 days ago
नेपाली युवा प्रतिनिधिमण्डलको श्रीलंका भ्रमणका लागि हवाई टिकट खरिद गर्ने कार्यको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना 2 weeks 4 days ago
स्थानीय तहमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 2 months 1 week ago
युवा पत्रकारिता पुरस्कारका लागि छनौट 3 months 3 weeks ago
खेलकुद राष्ट्रिय प्रतिभा सम्मान 3 months 3 weeks ago
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको प्रभाव अध्ययन सम्बन्धी दरभाउ पत्र पेश गर्ने बारेको सूचना 5 months 2 weeks ago

नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

सिहदरबार काठमाडौँ , नेपाल

+९७७-१-४२००५४२, ४२००५४०, ४२००५३९, ४२००५४३

फ्याक्स: +९७७-१-४२००५५२

Notice Board : १६१८-०१-४२००५४२

info@moys.gov.np