ऐन / नियमहरु

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०७७
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिव सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७
वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट आ.व.२०७७/७८
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७
खेलकुद पुरस्कार तथा सम्मान कार्यविधि २०७२, (संशोधन सहित)
स्थानीय खेल पूर्वाधार निर्माण, विकास र विस्तारका लागि छनौट भएका स्थानीय तह र विनियोजित रकमको विवरण
राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोतििा सञ्चालि निर्देशिका, २०७० चौंथो संशोधन
सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ (दोस्रो संशोधन सहित)
तेह्रौं दक्षिण एशियाली खेलकुद सन् २०१९, आयोजना तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६
खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार तथा सम्मान कार्यविधि,२०७६
स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई खेलकुद सम्बन्धी शोध कार्यमा सहयोग तथा प्रोत्साहन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.
राष्ट्रिय युवा परिचालन कार्यक्रम
खेलकुद विकास कार्यक्रम
राष्ट्रिय युवा परिषद्
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगारकोष
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको साधरण खर्च
युवा पत्रकारिता पुरस्कार कार्यविधि, २०७५
राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा सम्मान कार्यविधि २०६८
Youth भिजन २०२५
खेलकुद सम्मान कार्यविधि २०७२
राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मान कार्यविधि, २०७२
स्थानीय तहमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालन निर्देशिका २०७०
बार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट २०७५/७६

नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

सिंहदरबार  काठमाडौँ , नेपाल

+९७७-१-४२००५४२, ४२००५४०, ४२००५३९, ४२००५४३

फ्याक्स: +९७७-१-४२००५५२

Notice Board : १६१८-०१-४२००५४२

info@moys.gov.np