ऐन / नियमहरु

युवा पत्रकारिता पुरस्कार कार्यविधि, २०७५
राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा सम्मान कार्यविधि २०६८
Youth भिजन २०२५
खेलकुद सम्मान कार्यविधि २०७२
राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मान कार्यविधि, २०७२
स्थानीय तहमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालन निर्देशिका २०७०
बार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट २०७५/७६
राष्ट्रिय युवा नीति ,२०७२ युथ भिजन २०२५ को कार्यान्वयन कार्ययोजना २०७५ जेठ
नेपाल स्काउट ऐन, २०५०
खेलकूद विकास ऐन, २०४८
National Youth Council Act 2072
राष्ट्रिय युवा परिषद ऐन, २०७२
राष्ट्रिय युवा परिषद् नियमावली, २०७३
सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधि, २०७५
शैक्षिक प्रमाणपत्रका अधारमा रिन निर्देशिका
National Youth Policy 2072
National Youth Council Act 2072
National Youth Council Act 2072
National Youth Policy 2072
Youth Vision 2025
निर्देशिका तथा कार्यविधि
नीतिहरु

नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

सिंहदरबार  काठमाडौँ , नेपाल

+९७७-१-४२००५४२, ४२००५४०, ४२००५३९, ४२००५४३

फ्याक्स: +९७७-१-४२००५५२

Notice Board : १६१८-०१-४२००५४२

info@moys.gov.np