Staff

नाम पद
सुशीला अर्याल सूचना अधिकारी
गणेशप्रसाद पाण्डेय सह-सचिव (प्रवक्ता)

नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

सिंहदरबार  काठमाडौँ , नेपाल

+९७७-१-४२००५४२, ४२००५४०, ४२००५३९, ४२००५४३

फ्याक्स: +९७७-१-४२००५५२

Notice Board : १६१८-०१-४२००५४२

info@moys.gov.np