Staff

Title पद
महेश प्रसाद दहाल सचिव
अण प्रसाद न्यौपाने सह सचिव
राम प्रसाद थपलिया सह-सचिव (प्रवक्ता)
महेन्द्र प्रसाद पौड्याल उप सचिव (सूचना अधिकारी)