भिडियो

युवा सरोकार कार्यक्रम भाग ५

युवा सरोकार कार्यक्रम भाग ४

युवा सरोकार कार्यक्रम भाग ३

युवा सरोकार कार्यक्रम भाग २

युवा सरोकार भाग १

प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता केपी शर्

सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर द

सम्माननीय उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर प

नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

सिंहदरबार  काठमाडौँ , नेपाल

+९७७-१-४२००५४२, ४२००५४०, ४२००५३९, ४२००५४३

फ्याक्स: +९७७-१-४२००५५२

Notice Board : १६१८-०१-४२००५४२

info@moys.gov.np