सूचनाको स्वतस्फूर्त प्रकाशन

सूचनाको हकसम्बन्धी ऎनको दफा ५(३) अनुसार सार्वजनिक गरिएको  सूचनाको स्वतस्फूर्त प्रकाशनहरु 

AttachmentSize
PDF icon सूचना प्रकाशन माघ देखि चैत्रसम्म.pdf342.6 KB
PDF icon सूचना प्रकाशन कात्तिक देखि पौष सम्म.pdf331.37 KB
PDF icon सूचना प्रकाशन असार देखि असोज सम्म.docx.pdf330.99 KB
PDF icon सूचना प्रकाशन वैशाख देखि असार सम्म - Copy.pdf326.98 KB
PDF icon सूचना प्रकाशन माघ देखि चैत्र सम्म 2079.pdf324.1 KB
PDF icon सूचना प्रकाशन कातिक देखि पुस सम्म 2079_Final - Copy.pdf360.03 KB
PDF icon सूचना प्रकाशन साउन देखि असोज सम्म 2079_Final.pdf335.86 KB
PDF icon सूचना प्रकाशन वैशाख, जेष्ठ र असार मसान्त सम्म २०७९ साल.pdf369.96 KB
PDF icon सूचनाको स्वतस्फूर्त प्रकाशन माघ देखि चैत्रसम्म 2078_Final.pdf368.65 KB
PDF icon सूचनाको स्वतस्फूर्त प्रकाशन कार्तिक-मंसिर-पुषसम्म २०७८_Final.pdf374.38 KB
PDF icon सूचनाको स्वतस्फूर्त प्रकाशन- साउन-भदौ-असोज-२०७८.pdf375.42 KB
PDF icon सूचनाको स्वतस्फूर्त प्रकाशन-बैशाख-जेष्ठ-असार २०७८.pdf317.12 KB
PDF icon सूचना प्रकाशन माघ देखि चैत्र 2077_Final.pdf317.68 KB
PDF icon २०७७ कार्तिक देखि पौष मसान्त सम्म.pdf321.33 KB
PDF icon सूचनाको स्वतस्फूर्त प्रकाशन २०७७ असोज मसान्त सम्म.pdf347.4 KB
PDF icon सूचनाको स्वतस्फूर्त प्रकाशन २०७६ वैशाख, जेठ, असार.pdf486.39 KB
PDF icon सूचनाको स्वतस्फूर्त प्रकाशन २०७५ माघ, फागुन र चैत्र.pdf494.54 KB
PDF icon सूचनाको स्वतस्फूर्त प्रकाशन २०७५ बैशाख जेठ र असार .pdf827.32 KB
PDF icon २०७३,माघ फागुन चैतको सूचनाको स्वतस्फूर्त प्रकाशन.pdf.pdf570.74 KB
PDF icon २०७३ कार्तिक, मंसिर र पुसको सूचनाको स्वतस्फूर्त प्रकाशन.pdf308.9 KB
PDF icon NIC लाइ पत्र २०७३.१०.१३.pdf95.45 KB
PDF icon कार्तिक-मंग्सिर-पौष-सूचनाको स्वतस्फूर्त प्रकाशन 2072.pdf642.13 KB
PDF icon साउन, भदौ, असोि -सूचनाको स्वतस्फूर्त प्रकाशन 2072.pdf683.93 KB
PDF icon बैसाख जेष्ठ-अषार-सूचनाको स्वतस्फूर्त प्रकाशन 2072.pdf822.09 KB
PDF icon माघ-फाल्गुन-चैत-सूचनाको स्वतस्फूर्त प्रकाशन 2071.pdf813.21 KB
PDF icon कार्तिक, मंसिर र पौंष २०७४.pdf683.38 KB
PDF icon कार्तिक-मंग्सिर-पौष-सूचनाको स्वतस्फूर्त प्रकाशन-2071.pdf764.87 KB
PDF icon श्रावण-आश्विन-सूचनाको स्वतस्फूर्त प्रकाशन 2071.pdf721.32 KB
PDF icon सूचनाको स्वत प्रकाशन २०७४,बैशाख जेठ असार.pdf650.08 KB