युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिवहरुको नामावली

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको स्थापना (वि.सं. २०६५ भाद्र १५) भए देखि हाल सम्म कार्यरत सचिवज्यूहरुको नामावली

१ .  श्री शंकर प्रसाद पाण्डे

२.  श्री श्याम प्रसाद मैनाली

३.  श्री सुशील जंग बहादुर राणा

४.  श्री श्रीराम पन्त

५.  श्री हरि प्रसाद नेपाल

६.  श्री सुशील घिमिरे

७.  श्री प्रताप कुमार पाठक

८.  श्री दीपेन्द्रनाथ शर्मा

९.  श्री लक्ष्मण प्रसाद मैनाली

१०. श्री महेश प्रसाद दाहाल

११. श्री मोहन कृष्ण सापकोटा

१२.  श्री कृष्ण प्रसाद देवकोटा

१३. श्री राम प्रसाद थपलिया

१४. श्री केदार न्यौपाने

१५. डा. दामोदर रेग्मी

१६. श्री सूर्य प्रसाद गौतम 

१७. श्री रविलाल पन्थ