युवा सरोकार कार्यक्रम २०८०, भाग १

उद्यम ठूलो सानो हुँदैन, मेहनत र परिश्रम लगाएर स्वरोजगार बन्नको लागि गरिने इलम नै सबैभन्दा ठूलो हो ।