माननीय मन्त्रीज्यूबाट दशौं खेलकुद प्रतियोगिताका लागि निर्माणाधिन संरचनाहरुको अनुगमन